Certificaten en rapporten

Website Co2

Duurzame bedrijfsvoering

CO2 prestatieladder

Certificaat CO2 trede 5
Download

Energiemanagementplan
2019 – 2020 – Energiemanagement actieplan 2023

Milieubarometerrapport
2022 1e half jaar 202220211e half jaar 20211e half jaar 20232023

Voortgangsrapportage CO2
20221e halfjaar 202220211e half jaar 20211e half jaar 20232023

Beleidsverklaring ALG 12
Download

Energiemanagement
Energiemanagement actieplan

Keteninitiatief
20202019/20202018/20192021/2022/20232021/2022/2023/2024

Document ketenanalyse
Download

Beleidsverklaring
Download