Certificaten en rapporten

Website Co2

Duurzame bedrijfsvoering

CO2 prestatieladder

Certificaat CO2 trede 5
Download

Energiemanagementplan
2019 – 2020

Milieubarometerrapport
20191e half jaar 201920181e half jaar 2018 – 20171e half jaar 2017

Voortgangsrapportage CO2
2020 – 1e half jaar 2020/20191e half jaar 2019/2018

Beleidsverklaring ALG 12
Download

Energiemanagement
PlanRapportage 01-06-2018

Keteninitiatief
20202019/20202018/2019

Document ketenanalyse
Download

Beleidsverklaring
Download