Certificering

In lijn met onze continue duurzame bedrijfsvoering zijn wij sinds 2010 in het bezit van de certificaten: ISO 9001 en VCA*. Daarnaast betreden wij sinds 2018 de hoogste trede (niveau 5) van de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen SKAO.

Kleppenwagen
Website Co2

Duurzame bedrijfsvoering

CO2-Prestatieladder

Middels deze prestatieladder koppelen we onze CO2-uitstoot aan de keuzes die we maken om dagelijks duurzaam te ondernemen. Onze emissiedoelstellingen en keteninitiatieven die hierbij horen communiceren we via de website van SKAO.

Bekijk hier alle certificaten en rapporten

Kwaliteitsmanagementsysteem

NEN-EN-ISO 9001:2015

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een systeem dat ons helpt om op een systematische, transparante en effectieve manier de kwaliteit van de gehele bedrijfsvoering te waarborgen en deze in een proces van continu verbeteren te brengen.

Download
iso
VCA foto

VGM Checklist Aannemers

VCA* 2017/6.0

Dit document beschrijft de werkwijze die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft tevens het certificatieproces inclusief de rol van alle betrokkenen hierin.

Download

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO trede 3

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Download
pso