CO2 PRESTATIELADDER

Met het certificaat laten wij zien hoe we duurzaam inzetten bij onder andere aanbestedingen. Variļæ½rend van het inzichtelijk maken van energiestromen, hoe we CO2-emissie reduceren, tot het in kaart brengen van in- en externe communicatie daarover en het uitwerken van keteninitiatieven. De ladder wordt beheerd en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij deelnemende partij van. Onze bedrijfsinformatie vindt u ook terug op de website van SKAO (www.SKAO.nl).

Certificaat CO2 trede 5 >

Energiemanagementplan 2019 >

Energiemanagementplan 2020 >

Milieubarometerrapport 1e half jaar 2017 >

Milieubarometerrapport 2017 >

Milieubarometerrapport 1e half jaar 2018 >

Milieubarometerrapport 2018 >

Milieubarometerrapport 1e half jaar 2019 >

Milieubarometerrapport 2019 >

Voortgangsrapportage CO2 2018 >

Voortgangsrapportage CO2 1e half jaar 2019 >

Voortgangsrapportage CO2 2019 >

Voortgangsrapportage CO2 1e half jaar 2020 >

Voortgangsrapportage CO2 2020 >

Beleidsverklaring ALG 12 >

Energiemanagement rapportage 01-06-2018 >

Energiemanagement plan >

Keteninitiatief 2018-2019 >

Keteninitiatief 2019-2020 >

Keteninitiatief 2020 >

Document ketenanalyse >

Beleidsverklaring >

 
Biggelaar Groen BV

Rijndonksestraat 2A
5275 HJ Den Dungen
T: (073) 594 12 39
F: (073) 594 34 57
E: info@biggelaargroen.nl 

 

Copyright 2020 Biggelaar Groen BV | Alle rechten voorbehouden