CO2 PRESTATIELADDER

Momenteel zijn wij bezig met het certificatieproject om ons CO2 certificaat te behalen.
Met het certificaat laten wij zien hoe we duurzaam inzetten bij onder andere aanbestedingen. Variërend van het inzichtelijk maken van energiestromen, hoe we CO2-emissie reduceren, tot het in kaart brengen van in- en externe communicatie daarover en het uitwerken van keteninitiatieven. De ladder wordt beheerd en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij deelnemende partij van. Onze bedrijfsinformatie vindt u ook terug op de website van SKAO (www.SKAO.nl)

Beleidsverklaring ALG 12 >

Energiemanagement rapportage 01-06-2018 >

Energiemanagement plan >

Document keteninitiatief >

Document ketenanalyse >

Milieubarometerrapport 2017 totaal >

Milieubarometerrapport 1e halfjaar 2017 >

Milieubarometerrapport 1e halfjaar 2018 >

Voortgangsrapportage CO2 20180706 >

 
Biggelaar Groen BV

Rijndonksestraat 2A
5275 HJ Den Dungen
T: (073) 594 12 39
F: (073) 594 34 57
E: info@biggelaargroen.nl

Webdesign: Björn Ontwerp
www.bjorn-ontwerp.nl

 

Copyright 2018 Biggelaar Groen BV | Alle rechten voorbehouden